ماجرای شفا پیدا کردن استاد حاج نادعلی در حرم امام رضا (ع)

استاد حاج نادعلی کربلایی یکی از افرادی است که پس از ناامید شدن از درمان و بهبود حالش در حالت طبیعی، به امام رضا (ع) متوسل می شود.

شما می توانید این داستان شیرین را در فیلم زیر ببینید و بشنوید.

۰ نظر