علی حاتمی ترور ناصرالدین شاه را به تصویر کشید

فیلم قدیمی از علی حاتمی درباره ترور ناصرالدین شاه

۰ نظر