صادق آهنگران : پسرم مسیرش را تغییر داد

صادق آهنگران مداح پیشکسوت گفت: پسرم پس از اینکه از تفکراتش اعلام برائت کردم مسیرش را تقریبا تغییر داد و از آن‌ها برائت جست.

۰ نظر