لحظه تشکر گلاب آدینه از مهدی هاشمی در جشن حافظ 98

گلاب آدینه همسر مهدی هاشمی که با علنی شدن ازدواج دوم همسرش درگیر حاشیه هایی شده بود در جشن حافظ از مهدی هاشمی تشکر کرد.

۰ نظر