رازگشایی از بازداشت جین فوندا هنرپیشه سرشناس هالیوودی

جین فوندا هنرپیشه سرشناس هالیوودی که روز گذشته برابر ساختمان کنگره بازداشت شده در این مصاحبه از دلایلش برای تحصن برابر کنگره می گوید...

۰ نظر