واکنش ۲۰:۳۰ به پوشش متین ستوده در اکران فیلم مسخره باز

بخش خبری ۲۰:۳۰ در گزارشی به پوشش متین ستوده در اکران مسخره باز واکنش نشان داد.

۰ نظر