سکانس سانسور شده از فیلم درخونگاه

بخشی از سکانس جنجالی سینماى ایران که بعد از نسخه جشنواره حذف شده است با بازى پانته‌آ پناهى‌ها و نادر فلاح در درخونگاه ..

۰ نظر