صحبت های اصغر فرهادی بعد از پایان نمایش فیلمش در کن 2021 ؛ باورم نمی شد

اصغر فرهادی بعد از پایان نمایش فیلم «قهرمان» در جشنواره فیلم کن گفت : این لحظه بسیار پراحساسی برای من است. سال پیش در همین روز باورم نمی‌شد بتوانیم چنین نمایشی داشته باشیم.

سینمادیلی

۰ نظر