محمدرضا گلزار مورد تشکر ویژه پسر جمشید مشایخی قرار گرفت

سام مشایخی ، پسر جمشید مشایخی در ویدئویی از محمدرضا گلزار بابت عیادت از جمشید مشایخی تشکر کرد.

 

رضا گلزارجمشید مشایخی
۰ نظر