پشت صحنه دیدنی فیلم شهرک کلیله و دمنه با خوانندگی دیدنی مرضیه برومند

مرضیه برومند نوشت :


گاهی هم مجبور میشدم سر صحنه به جای بازیگرا صدا بگم و بخونم

۰ نظر