جوانی مرحوم جمشید اسماعیل خانی همسر گوهر خیراندیس در سریال مدرس

درود شب همگی خوش ... جمشید عزیزم ، تو با هنر بازیگری و فیلم هایت تا همیشه حضور خواهی داشت .
پ. ن: نقش احمد شاه بخشی از بازی درخشان همسرم در سریال « مدرس».

۰ نظر