صحبت‌های هومن سیدی به زبان انگلیسی بعد از دریافت جایزه در جشنواره ونیز

تقدیم به مردم کشورم: صحبت‌های هومن سیدی بعد از دریافت جایزه بهترین فیلم بخش افق‌های جشنواره ونیز برای «جنگ جهانی سوم»

زیرنویس سینمادیلی

۰ نظر