صحبتهای مجید صالحی پس از دریافت جایزه جشنواره فجر حاشیه ساز شد

مجید صالحی پس از دریافت جایزه : خودمان را مالک مردم ندانیم نگوییم اگر کسی راضی نیست جمع کند و برود

مجید صالحی : در جشنواره دموکراسی برقرار است .

مجید صالحی بعد از دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد:

در جشنواره دموکراسی برقرار است، یکی دوست دارد بیاید و یکی هم دوست ندارد.

روزهایی حالمان خوب نیست و قرار نیست در این مواقع هم‌دیگر را از ریشه بزنیم. 

قرار است همدرد و همراه باشیم. همه مال این آب و خاکیم و ۸۰ میلیون هموطنیم.

ماشینم را در دروان کرونا فروختم و تقدیم هنرمندان دیگری کردم که تحت تاثیر کرونا بودند. 

خودروی تارا را به مردم خوی تقدیم می‎کنم و سیمرغ‎ را هم به دخترم و تمام دختران این سرزمین و همسرم تقدیم می‎کنم.

۰ نظر