داستان عاشقی هادی کاظمی و سمانه پاکدل از کجا شروع شد؟

کار مشترک هادی کاظمی و سمانه پاکدل در مسابقه 13 شمالی باعث این ازدواج عاشقانه شد!

هادی کاظمیسمانه پاکدل
۰ نظر