نظر بسیار جالب اردشیر رستمی در مورد مرگ

اردشیر رستمی بازیگری است که نقش شهریار را بازی کرده است این بار به برنامه ی کتاب باز رفته است

سلبریتی
۰ نظر