افشاگری بازیگر ایتالیایی از تجاوز هاروی واینستاین در جشنواره کن

آزیا آرجنتو ، بازیگر ایتالیایی در مراسم اختتامیه جشنواره کن درباره تجاوز هاروی واینستاین افشاگری کرد.

۰ نظر