نظر شهره لرستانی در مورد رئیس جمهور شدنش

شهره لرستانی می گوید که اگر به او بگویند رئیس جمهور شو قبول نمی کند چنین مسئولیتی را به دوش بکشد

سلبریتی
۰ نظر