سخنان تند مسعود کیمیایی در منزل مرحوم ناصر ملک‌مطیعی

مسعود کیمیایی در پی درگذشت ناصر ملک مطیعی بیان کرد که اگر بخواهد حرف بزند کار به دشنام می‌رسد.

ناصر ملک مطیعی
۰ نظر