تیکه احمد ایراندوست به مهران مدیری

تیکه احمد ایران دوست به کسانی که پارتی دارند و کارهایشان را پیش می برند

سلبریتی
۰ نظر