کنایه تند ابوالفضل پور عرب از دولتی ها

دولتی ها برید بمیرید ! حرف بسیار عجیب پور عرب

سلبریتی
۰ نظر