کنایه بسیار جالب اسماعیل آذر به ساسی و جنتلمنش

ساسی مانکن و آهنگ جنتلمنش مورد نقد اسماعیل آذر ادبیات دان ایرانی قرار گرفته است

سلبریتی
۰ نظر