تشکر سلمان خان از دختر ایرانی عاشق خودش

تشکر سلمان خان در صفحه اینستاگرامش از دختر معلولی که به او ابراز علاقه کرده بود

۰ نظر