بزرگراهی که در آن هواپیماها در حال برخورد به ماشین ها هستند

این بزرگراه که در سیدنی استرالیا است که بسیار به فرودگاه این شهر نزدیک است، در حدی که وقتی هواپیماها در حال فرود آمدن هستند از دور به نظر می‌رسند درحال برخورد با ماشین‌ها هستند.

۰ نظر