چالش باز کردن درب بطری با حضور ورزشکاران و هنرپیشه های هالیوود

چالش جالبی که جدیدا در فضای مجازی و بین ورزشکاران به راه افتاده که با ضربه پا درب بطری را باز می کنند را ببینید

ورزشکار
۰ نظر