اشک های بازیگر نقش حرمله برای مظلومیت حضرت علی اصغر

انوش معظمی بازیگر نقش حرمله در سریال مختارنامه از مظلومیت امام حسین (ع) و حضرت علی اصغر (ع) در روز عاشورا صحبت می کند.

۰ نظر