پای محمدرضا حیاتی گوینده خبر هم به دنیای تبلیغات باز شد

محمدرضا حیاتی گوینده خبر این روزها به طور نامحسوس وارد دنیای تبلیغات شده و برای یک پیج اینستاگرامی تبلیغ کرده است.

۰ نظر