ساخت تبلیغ جالب برای فرهنگ باز کردن راه آمبولانس در خیابان شلوغ

مقامات کشور روسیه برای اینکه بتوانند راهی برای جلوگیری از ماندن آمبولانس در ترافیک پیدا کنند روی به فرهنگ سازی برای این امر مهم آورده‌اند. روس‌ها با ساخت یک تبلیغ زیبا، آموزش باز کردن راه آمبولانس در خیابانی شلوغ را به مردم آموزش دادند.

۰ نظر