مشکلات گیاه یوکا


 مشکلات یوکا :
زرد شدن برگ های پایینی
علت ایجاد این مشکل این است که نور دریافتی کافی نیست و گیاه به نور بیشتری احتیاج دارد. گیاه را به محلی با نور بیشتر منتقل کنید.
کوچک شدن برگ های جدید و رشد نکردن آن ها
کمبود مواد مغذی مورد نیاز گیاه در خاک این مشکل را ایجاد میکند. با کود مناسب گیاه را تقویت کنید.

اگر کوددهی را به صورت منظم انجام میدهید، احتمالا سردی هوا موجب ایجاد مشکل شده باشد.
رنگ پریده شدن برگ ها
این مشکل اصولا به دلیل زیاد بودن نور مستقیم ایجاد میشود.گیاه یوکا تقریبا به نور زیادی احتیاج دارد اما قرار گرفتن زیاد در نور مستقیم آفتاب به خصوص در هنگام ظهر میتواند به این گیاه آسیب وارد کند.
وجود نقاط رنگ مانند روی برگ ها
دلیل ایجاد این مشکل استفاده از مواد براق کننده شیمیایی بر روی برگ هاست. برای رفع مشکل برگها را با اسفنج مرطوب تمییز نمایید.

گیاه خود را اناخته است
ریشه‌ها به اندازه ی کافی رشد نکرده‌اند. گیاه را به گلدان کوچکتری منتقل کرده و خاک اطراف ریشه را کاملا متراکم کنید و گلدان را در محل پرنورتری قرار دهید

منبع : gol.giah16

۰ نظر