صحبت های همسر و مادر ماه چهره خلیلی در مراسم خاکسپاری همسرش

صحبت های مادر ماه چهره خلیلی و همسر ماه چهره خلیلی در مراسم خاکسپاری

ماه چهره خلیلی در مردادماه 99 از میان ما رفت . پیکر هنرمند محبوب کشورمان در میان حزن و اندوه خانواده و دوستداران آن مرحومه در لندن تشییع و در آرامستان هِندون واقع در شمال غرب لندن آرام گرفت. همسر ماه چهره خلیلی: همسرم تاکید داشت "فرزندمان حتما در ایران به دنیا بیاید و شناسنامه ایرانی داشته باشد".

۰ نظر