بدون تعارف با کارخانه داری که کارتن خواب بود !

محمد ثقفی صاحب کارخانه تشک و مبل سازی به گفته خودش از ۹ سالگی سیگار می کشید و سالها تریاک و شیشه مصرف کرده است، اما امروز کارخانه داری موفق و کارآفرین برتر کشور است.

۰ نظر