واکنش جالب حداد عادل به بکار بردن واژه دراز آویز زینتی به جای کروات !

واکنش حداد عادل به بکار بردن واژه دراز آویز زینتی به جای کروات در فرهنگستان زبان

۰ نظر