عصبانیت تام هنکس پس از برخورد یک طرفدار با همسرش ریتا ویلسون !

چهارشنبه شب تام هنکس بازیگر سرشناس آمریکایی همراه همسرش ریتا ویلسون در حال خروج از یک رستوران در نیویورک با هجوم هوادارانشان مواجه می‌شوند، در این میان برخورد یک از آنها با همسر هنکس باعث عصبانیت شدید و واکنش او شد.⁣ تصاویر موجود نشان می‌دهد که مردی از پشت با همسر وی برخورد می‌کند که باعث به هم خوردن تعادل ریتا ویلسون

۰ نظر