افشین قادرزاده کوتاه‌قدترین مرد جهان شد و در گینس ثبت شد !

افشین(محمد) قادرزاده، ۲۰ ساله با ۶۵.۲۴ سانتی متر در کتاب رکورد‌های جهانی گینس به عنوان کوتاه قدترین مرد زنده شناخته شد.

افشین قادرزاده، اهل روستایی دورافتاده در شهرستان بوکان، اکنون با قد ۶۵.۲۴ سانتی‌متر، در کتاب رکورد‌های جهانی گینس به عنوان کوتاه‌قدترین مرد زنده شناخته شده است.

۰ نظر