عامل اصلی زگیل دستگاه تناسلی

عامل اصلی بیماری زگیل تناسلی ویروسی به نام پاپیلوم انسانی با نام مخفف HPV است

دستگاه تناسلی
۰ نظر