تنگ کردن واژن با RF از زبان دکتر بهمن پور

دکتر میترا بهمن پور درباره ی تنگ کردن واژن با RF سخن می گوید

جراحی زیباییواژندستگاه تناسلی
۰ نظر