معیارهای متفاوت تهرانی‌ها برای انتخاب همسر شان

شماری از جوانان امروزی و دیروی تهرانی در گفتگویی معیارهای جالب خود درباره انتخاب همسر را بیان کردند

ازدواج
۰ نظر