خشایار اعتمادی از دنیای موسیقی خداحافظی کرد

خشایار اعتمادی خواننده پاپ کشورمان امروز با انتشار ویدئویی خبر خداحافظی خود از دنیای موسیقی را منتشر کرد.

و اما واکنش من :  ای بابا اینم که رفت ! خدحافظ خشایار ...

۰ نظر