آواز خواندن دختر رضا صادقی با گیتار و خیلی ساده !

رضا صادقی نوشت :

نا مفهوم ترين واژه هاى جهان با صداي تو يعنى لذت قدم زدن در اسمان …
بخون دخترم .
بخند دخترم.
برقص دخترم
و زيبايى موهاى افشانت رو به رخ خورشيد بكش ..
سهم تو ، حق تو زندگيست و نميذارم كسى اين حق و از تو بگيره حتى به قيمت خون …
…..
بخون دخترم همينقدر ساده ، من اون و با ذوق عشق ميشنوم ..

رضا صادقی
۰ نظر