روز رنگ كاري دختر پریا پرتویی فرد همسر بابک جهان بخش ، با پدرش !

پریا پرتویی فرد همسر سابق حمید خندان است که حاصل ازدواج شان یک دختر به نام نیلا می باشد وی همسر فعلی بابک جهانبخش است

۰ نظر