خوانندگی سپند امیرسلیمانی با نوازندگی پسر فتحعلی اویسی در چهلیمن روز درگذشت فتحعلی اویسی

سپند امیرسلیمانی نوشت :

چقدر جاى فتحعلى خان اويسى خاليه و چه حيف كه زود از بين ما رفتن
دو شب قبل و به مناسبت چهلمشون تو برناممون (با ضيا)سعى كردم در كنار عليرضا اويسى (پسر آقاى اوبسى و آهنگساز )عزيز يه خاطره بازى بكنيم
همش دلى بود و در لحظه
اميدوارم بدياشو به خوبياتون ببخشين

۰ نظر