خاطرات پریا پرتوی فرد از یک ساله شدن عمل جراحی همسرش

پارسال دقیقا تو یه همچین روزی بدترین و سخت ترین روز و اتفاق زندگیمو تجربه کردم …
یادم نمیره که چه جوری خودمو سر پا نگه میداشتم …
یادم نمیره که هر یه دقیقه اتاق عمل چه جوری یه سال میگذشت …
یادمه همش به خودم‌میگفتم صبح میشه این شب …
باز میشه این در …
صبر داشته باش و گذشت خدایا شکرتتتتتت هزار بار شکرت

۰ نظر