آوازخوانی بیژن خاوری خواننده قدیمی در اتاق عمل

بیژن خاوری، خواننده پیشکسوت، در اتاق عمل برای پرسنل بیمارستان آواز خواند. در فیلم زیر آوازخوانی این خواننده قدیمی را ببینید.

۰ نظر