کلیپ گنگستر شهر آمل وومه دسته جمعی

کلیپ گنگستر شهر آمل وومه دسته جمعی

متن آهنگ زیبای من مجید احمدی

بَوِمه اما خدا دونه بد نَوِمه قبل تو هیچکی دَنیوه عاشقی بلد نَوِمه

جانِ جانان من زیبای من تویی دلخواه من من یوسف و تو زلیخای من

تِنی مجنونِمه تویی لیلای من من ساحل و تویی دریای من

شوق فردای من زیبای من تویی دلخواه من اگه می یار نَووشی خِل وومه

من ارازل وومه گنگستر شهر آمل وومه عرق سگی خِرمه مست الکل وومه

سیو مستی و بی تعادل وومه دلی قاتل وومه زیبای من تویی دلخواه من

شلاقی وومه تیسه یاغی وومه پرونده دار اخلاقی وومه

تی غم و غصه هم اتاقی وومه من جلبی بی ابلاغی وومه تیسه یاغی وومه

زیبای من تویی دلخواه من اگه عشق اسارته بِل من تِنه اسیر بَووشم

تِره چیه مِره کار نار خوامه با ته پیر بَووشم صحرایی یار یرماز من

پر پرواز من ضربان قلب و همراز من تویی عزیز من ای همه چیز من

پرستار قلب مریض من ای دل انگیز من زیبای من تویی دلخواه من

۰ نظر