اجرای فرزانه کابلی در کنسرت سالار عقیلی

فرزانه کابلی که بسیاری او را با نقشعلی کوچولو به خاطر می آورند، بازیگر و بالرین است که در کنسرت سالار عقیلی اجرای زیبایی داشت.

سالار عقیلی
۰ نظر