فروش خدمت سربازی

سردار مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: دیگر خرید خدمت سربازی را نخواهیم داشت.

سربازی
۰ نظر