تولد نوزاد بدون چشم در روسیه

نوزاد بدون چشمی که در روسیه به دنیا امده بود توسط خانواده اش در خیابان رها شده بود

نوزاد
۰ نظر