مراسم خاکسپاری بسیار عجیب مرد ایرلندی

این مرد ایرلندی وصیت کرده که در مراسم خاکسپاری اش،صدایش را پخش کنند و اینگونه برای آخرین بار دوستانش را می خنداند.

۰ نظر