ماجرای مصرف تریاک در مرغداری‌ ها چیست؟!!

چند روز پیش خبری از مصرف تریاک در مرغداری‌ها برای کنترل بیماری از سوی یکی از تشکل‌های بخش خصوصی عنوان شد.

مرغ
۰ نظر