بیانات رهبرانقلاب درباره امام رضا(ع) در جمع خصوصی در بیت رهبری

برای نخستین بار بیانات منتشرنشده رهبرانقلاب درباره امام رضا(ع) در جمع خصوصی در بیت رهبری را ببینید.

رهبر انقلاب
۰ نظر