اقدام جنجالی عروس و داماد در شب عروسی شان که سوژه شد!!

عروس و داماد ترکیه‌ای برای این که فانتزی شان را به واقعیت تبدیل کنند تصمیم گرفتند
 که در آخر مراسم عروسی شان به جای استفاده از چاقو برای برش کیک از یک ماکت
 شمشیر شخصیت اصلی بازی ویدیویی فاینال فانتزی ۷ را اجرا کنند و کیک عروسی را برش بزنند.

ازدواج
۰ نظر